Kunne du tenke deg å bidra til vårt arbeid?

Kunne du tenke deg å bidra i vårt arbeid som frivillig eller med donasjon? Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Hva er Corona eller Covid-19?

Mot slutten av 2019 begynte en ny type virus å spre seg i Kina, og har siden spredt seg til store deler av verden. Viruset har fått det vitenskapelige navnet SARS-COV-2, men blir ofte omtalt som Corona Virus grunnet dens utseende med protein pigger som står ut og ser ut som ei krone. En smittet person får luftveissymptomer som hoste, feber, du kan bli andpusten og i noen tilfeller få lungebetennelse.

Sykdommen viruset gir i form av hoste/lungebetennelse kalles COVID-19. 

Selvom sykdommen gir mild sykdomsforløp hos de fleste, og mesteparten av befolkningen kan klare å bli frisk på egenhånd, har vi alle et felles ansvar for å beskytte de mest sårbare i samfunnet. Personer i risikogruppen som har andre underliggende sykdommer som kan svekke immunforsvaret kan fort bli veldige dårlige og i verstefall kan konsekvensene av COVID-19 bli fatale.

Ohana møter til tider personer som har veldig lat holdning til Corona virus som sprer seg, og de tenker at de er friske og sterke, og kan klare seg bra. Men disse personene og alle oppfordres til å tenke defensivt at de må selv prøve å unngå smitte for så å ikke spre det videre til andre i sin omgangskrets. I verstefall kan de ende opp med å smitte en person som er i risikogruppen.

Beskytt de mest sårbare, selvom du selv er frisk, kan du fort smitte andre som ikke er like heldige.

Eldre

Etterhvert med alderen blir immunforsvaret dårligere. Veldig mange av personer som har dødd pga COVID-19 har vært personer over 60 år.

Transplantasjon

Personer som har hatt transplantasjon (hjerte, nyre etc) må gå på medisiner som reduserer immunforsvaret så kroppens forsvar ikke angriper transplanterte organet.

Kreftpasienter

Kreftpasienter er en av de mest sårbare, siden strålebehandling fjerner omtrent alt av immun-forsvar. Disse pasienter er lett bytte for alle typer sykdommer, spesielt Corona som smitter så lett.

Andre sykdommer

Personer som har andre underliggende sykdommer som diabetes, hjerte/kar sykdommer etc kan få komplikasjoner i løpet av sykdomsforløpet, og symptomene kan bli forsterket.