CORONA OG COVID 19

"Vi dukker opp der det er behov..."

I forbindelse med smittevern, og for å hindre spredning av Corona virus, har myndighetene stengt alle kulturelle-, idretts- og sosiale arrangementer.

Siden veldig mange restauranter, og sjenkesteder er stengt i sentrum, ser vi foreløpig ikke behov for vår tilstedeværelse og vi har satt vår energi i å hjelpe til i den nasjonale dugnaden. 

Du kan lese mer om hvordan vi kan bistå med hjelp på vår samleside.

Covid-19

Oppsøkende sosialt arbeid

Prosjektet er per dags dato finansiert gjennom sponsorer og frivillige donasjoner. Frivillige miljøarbeidere jobber med oppsøkende sosialt arbeid blant unge i alderen 10 – 29 år. Vi skal være synlige voksne i de miljøene ungdom ferdes og bidra til hjelp, støtte og veiledning for ungdom i risikosonen. Gjennom synlig tilstedeværelse kan vi bidra til holdningsendring hos ungdommen.

Arbeidsmetodene våre er oppsøkende sosialt arbeid, oppfølging individuelt og i grupper. Prosjektet skal være ment for å gi oppfølgning / tilbud for barn og unge som ellers i liten grad benytter seg av de eksisterende kultur og fritidstilbudene i bydelen. Formålet med dette prosjektet er i hovedsak ment for å bidra til sosial inkludering, samt forebygge uønsket sosial adferd, som vold, mobbing, kriminalitet og rus, samtidig motvirke fordommer, diskriminering og fremme gjensidig aksept.

Ohanas Miljøarbeidere

En ungdoms miljøarbeider er en som hjelper ungdommer med hverdags problemer og andre psykososiale vansker. De jobber direkte med tenåringer og barn for å hjelpe dem med ulike livs utfordringer og lærer dem hvordan man kan utvikle bedre håndteringsevne og pågangsmot til disse utfordringene.

En ungdoms miljøarbeider tar en viktig rolle i samfunnet og i ungdomsmiljøene, da de bidrar til å forme ungdommens holdninger og mestringsevne som vil være medvirkende til forandringer i samfunnene over tid.

Ohanas Sosiale arbeid

Ohana møter på mange situasjoner gjennom vårt sosiale arbeid ute. Vi skriver rapporter over hendelser og situasjoner som vi loggfører for statistikk.

Vi kaller dette en dagbok.

Sosialt arbeid

Vi er ute natt til lørdag og natt til søndag i tidrommet fra  kl. 20.00 til kl. 04.00. 

Vi driver med oppsøkende arbeid gjennom tilstedeværelse ute i bydel Stovner, Østensjø og Oslo Sentrum.

Ønsker du hjelp eller er bekymret for noen du kjenner, kan du kontakte oss

Ohana Vakttelefon

24 02 24 25

Synlig, og imøtekommende

Blant alle etater og organisasjoner som er der ute på vandring på kveldene og helgene, er det lett å kjenne igjen Ohana.

Vi går med hvite vester / jakker. Ser du oss der ute må du gjerne ta kontakt med oss hvis du har behov for hjelp eller ønsker noen å snakke med.

Ohana i sentrum

Mange områder i sentrum er preget av ungdommer og unge mennesker som ofte havner i krangel med dørvakter o.l. der vi kan hjelpe til og løse konflikt. Vi er ellers også behjelpelige med å hjelpe tilby skyss der det lar seg gjøre innenfor rimelighetens grenser og kjøre de som overstadig beruset eller ikke er egnet til å ta vare på seg selv til Legevakt eller hjem..

Førstehjelp

Ohanas tjenestebiler har alltid med seg førstehjelps-skrinn og hjertestarter og kan bistå med hjelp ved skader og ulykker.

Ansvarlig voksen

Våre uteledere er flinke i konflikthåndtering, og ofte klarer å hindre konflikter så de ikke eskalerer seg til store slåsskamper.