Ohana hva for noe?

Ordet ohana er hawaisisk og betyr familie. "Ohana - for barn og unge", er en religiøst og politisk uavhengig frivillig organisasjon som jobber med inkludering og integrering.

Konseptet legger vekt på at familier er bundet sammen, og medlemmene må samarbeide og huske hverandre.

Ohana for barn og Unge

Organisasjonen skal bidra til å skape relasjoner mellom mennesker og støtte de som trenger det, samt drive kunnskapsformidling og informasjon i forhold til dette.

Dette er en non-profitt organisasjon, basert på frivillig innsats. Organisasjonen skal jobbe med barn og ungdom i asyl mottak og barn og ungdom som står i risikogrupper og fare for å falle utenfor. Forebyggende arbeid innen æres relatert vold, vold i oppdragerøyemed, kvinner og barn i risikogrupper.

Ohana jobber med tiltalk innen:

Våre fokusområder

Forebyggende arbeid

Vi driver med oppsøkende sosialt og forebyggende arbeid med barn og ungdommer fra 10 - 29 år

Kurs og Kompetanse

Vi har egen kurs og kompetansesenter med gratis kurs for barn, ungdom og deres familier

Sosiale aktiviteter

Sosiale og kulturelle arrangementer for barnefamilier og ungdom.

Bli Medlem

Bli Frivillig

Støtte og Donasjon

Bak kulissene